PRIVACY

Privacy policy

De Blauwe Zebra verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Cindy Cools op cindy@deblauwezebra.be.

 

Verwerkingsdoeleinden

De Blauwe Zebra verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer

(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f), noodzakelijk voor de behartiging van onze

gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met De Blauwe Zebra verbonden zijn of met enige andere partner(s) van De Blauwe Zebra.

De Blauwe Zebra garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Gegevens en partners

De Blauwe Zebra bewaart de volgende gegevens van alle klanten en leveranciers:

 

  1. Naam- en voornaam
  2. Adres
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer
  5. Btw-nummer (indien van toepassing)

 

De naam- en voornaam alsook het e-mailadres worden voor direct marketing doeleinden ook bewaard in het e-mail programma Mailchimp. Voor meer informatie omtrent hun privacy policy kan je terecht op https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Blauwe Zebra is in het bezit van een geldig Mailchimp-account en gebruikt dit account louter voor marketingdoeleinden.

Om zo vlot mogelijk hun marketingdoeleinden te bereiken hebben de volgende partners toegang tot het

Mailchimp-account van De Blauwe Zebra:

 

  1. Alwagraafis GCV: Vaartstraat 45, 2200 Herentals – BE 0645 768 194
  2. Digimade: Olmendreef 27, 2950 Kapellen – BE 0866 136 457

 

Eerder genoemde partners hebben louter toegang tot het account en mogen in geen geval gegevens uit het account bewaren of gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen in Mailchimp via een e-mail ontvangen van De Blauwe Zebra en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: cindy@deblauwezebra.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).